DeTaalBlog
Wijze woorden in een wondere wereld van (spreek)woorden uit de Nederlandse taal!

Bergen verzetten

 

De Taalblog leeft! Nadat mijn trouwe taalgenoot Koen Hamelink reeds vanuit een bibberige skilift in Oostenrijk 'de spits heeft afgebeten', heb ik het genoegen te debuteren op het spreekwoord 'bergen verzetten'. Interessant genoeg vindt dit spreekwoord zijn religieuze wortels in de Bijbel. Daarvoor duiken we in Bijbelvers 'Matteüs 17:20', waarin Jezus zich liet voorstaan op de krachtige geloofsovertuiging dat bergen konden worden verplaatst… Hij schreef daartoe namelijk tref-fend: "Als gij geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: ga van hier naar ginds! En hij zal gaan, en niets zal u onmogelijk zijn". 

Om bergen te kunnen verzetten, hetgeen uiteraard een fysiek onmogelijke taak was (en overigens nog steeds is), vereiste men dus te moeten geloven als een 'mosterdzaad'… In lang vervlogen tijden beoogde Jezus daarmee tot uitdrukking te brengen dat 'geduld wordt beloond'; wat klein is, wordt uiteindelijk groot, maar niet zonder slag of stoot. Groeipijn door hobbels op de weg beschouwde hij als iets 'alledaags'… Dat hoort er nu eenmaal bij. De uitdrukking dat bergen konden worden verzet, stond dus eigenlijk metafoor voor de uitnodiging om niet te buigen voor tegenslagen… Door in herinnering te bren-gen dat vastberadenheid en een 'lange adem' de sleutel konden zijn tot het overwinnen van schijnbaar onmogelijke obstakels, zou niets meer 'onmogelijk' moeten zijn…

Het is mooi dat ´bergen verzetten' de tand des tijds heeft doorstaan. Het spreekwoord staat vandaag de dag namelijk symbool voor een tijdloze uitdrukking van doorzettingsvermogen… Het toeval wil dat Koen en ik daaraan vandaag een heilige boodschap hebben… Ons staat namelijk de letterlijk 'steile' uitdaging te wachten 65 kilometer aan skipistes te verslinden, met als ultiem doel ons succes met twee waardige 'drinkbekers' te kunnen beklinken… Tussen de gal-mende bergen(toppen) in Saalbach zorgen wij er dus voor dat 'bergen verzetten' als nooit tevoren resoneert… Duidelijk is dat de Saalbachse bergen voor ons nooit meer hetzelfde zullen zijn, omdat wij met succes zullen aantonen dat die wel degelijk kunnen worden verzet!


-- een artikel van Daan