DeTaalBlog
Wijze woorden in een wondere wereld van (spreek)woorden uit de Nederlandse taal!

Ergens geen doekjes om winden

Wanneer iemand ergens geen doekjes om windt wil dit zeggen dat diegene iets niet verbergt, zegt waar het op staat. In sommige gevallen kan het ook synoniem zijn voor met de deur in huis vallen of geen blad voor de mond nemen. Toen ik aan dit spreekwoord dacht, verwachte ik dat de betekenis algemeen bekend was en door menigeen met regelmaat werd gebruikt. Na navraag binnen mijn directe sociale omgeving bleken daar nog best een paar personen te zijn die niet van dit spreekwoord op de hoogte waren.

Maar zelfs onder diegenen die dit spreekwoord wel kennen, zullen zich weinigen bevinden die de herkomst van het spreekwoord kunnen vertellen. Dus waar komt dit spreekwoord vandaan? Waarom is het eigenlijk dat wij kleine stukjes stof nodig hebben om een recht-voor-zijn-raapmentaliteit te omschrijven?

Om die vraag te beantwoorden moeten we onszelf afvragen waarom men vroeger ergens (in de letterlijke zin van het woord) doekjes om zou winden, of binden. Meestal zal dit zijn gedaan om een wond af te dekken. En in dit afdekken schuilt het antwoord op de aan het einde van de vorige alinea geponeerde vragen; een persoon die ergens geen doekjes om windt verhult de wond niet maar laat de waarheid onaangetast aan de wereld zien.

Vraag u dus af, de volgende keer wanneer u zichzelf verwondt bij het schillen van een appeltje, “ben ik iemand die er doekjes om windt?”