DeTaalBlog
Wijze woorden in een wondere wereld van (spreek)woorden uit de Nederlandse taal!

Mietje

 

Mietje, ook wel lafaard of bangerik, het lijkt op het eerste oog zo’n vanzelfsprekend woord waar velen waarschijnlijk nog nooit langer dan enkele momenten bij hebben stilgestaan. Maar weet u waar het woord vandaan komt? Wat het woord nu eigenlijk echt betekent? Ik was in ieder geval vrij verrast toen ik er na enig zoekwerk achter kwam.

Onze taal is doorspekt met (spreek)woorden en gezegdes die hun oorsprong kennen in de Bijbel. Weinigen zullen denk ik hebben gegokt dat ook het woord mietje in deze categorie valt. Het onderwerp van dit artikel valt echter toch terug te voeren op het zogeheten woord van God, en wel specifiek hoofdstuk 18 en 19 van het boek Genesis. Het gaat hier om de stad Sodom, waarvan de inwoners wel Sodomieten werden genoemd, en waarop in genoemd vers enige kritiek wordt geleverd vanwege beweerde onzedelijke activiteiten die bij hen gebruikelijk zouden zijn. Hieruit is het woord ‘sodemieter’ ontstaan, wat we ook vandaag nog wel gebruiken, zij het in de verlening ‘(op)sodemieteren’.

Met de ontstaansgeschiedenis hiervan in het achterhoofd, en het tevens hieraan ontleende woord ‘sodomie’ in gedachten, lijkt deze uitdrukking dan ook toevallig veel op de Engelse variant ‘go fuck yourself’. Het vergt vervolgens naar mijn idee weinig creativiteit om van de met ‘sodomie’ verwante ‘sodemieter’ (letterlijk iemand die sodomie bedrijft) te komen tot ‘mietje’.